Navigation

Bạn chưa mua à !.

đồng hồ pin

so sánh sự khác nhau giữa đồng hồ cơ và đồng hồ pin

So sánh sự khác nhau giữa đồng hồ cơ và đồng hồ pin

Bộ máy được xem là động cơ của một chiếc đồng hồ, nó như một “nhà máy điện” cung cấp năng lượng cho những hoạt động của đồng hồ. Cơ chế nội bộ của bộ máy đồng hồ nằm bên trong chiếc đồng với chức năng di chuyển kim, nhảy…

Xem Thêm
CÁCH PHÂN BIỆT ĐẠI LÝ DW (DANIEL WELLINGTON) CHÍNH HÃNG ỦY QUYỀN TẠI VN